Tác giả: Steven W. Purcell (giáo sư trường đại học James Cook, Queensland,Úc.)
Nguồnhttp://journals.plos.org/plosone/article…
Được dịch bởi: Công ty C.D., Ltd

Tóm tắt bài nghiên cứu: Hải sâm sau khi trải qua quá trình cắt bỏ nội tạng, luộc sơ, muối,và phơi khô,được xuất khẩu rộng rãi ở các thị trường hải sản khô Châu Á. Hiểu biết về giá trị, thương mại và xu hướng thị trường của sản phẩm này sẽ giúp ích cho quá trình chế biến hải sâm cũng như quản lý việc đánh bắt thủy ,hải sản. Dữ liệu về giá trong bài nghiên cứu này được thu thập dựa trên giá xuất khẩu của hải sâm từ các nơi như Kiribati, Fiji, Tonga và New Caledonia, cũng như giá bán, kích cỡ, và cảm quan về các loại hải sâm trong các tiệm chuyên về thực phẩm cao cấp ở Trung Quốc. Giá thánh Hải Sâm giữa 4 vùng có nhiều chênh lệch, và những loại hải sâm có giá trị thấp được xuất khẩu với số lượng lớn. Hầu hết Hải Sâm thu hoạch được từ 4 đảo ở Thái Bình Dương ( Kiribati, Fiji, Tonga và New Caledonia) được xuất chủ yếu sang Hồng Kông, nơi có nhu cầu tiêu thụ mạnh nhất và một số nơi ở Đại Lục. Giá Hải Sâm ở các tiệm thực phẩm cao cấp ở Đại Lục rất đa dạng và chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giống loài, kích thước, mức độ tiêu hao của sản phẩm. Giá thị trường của các loại Hải Sâm giao động từ sáu đến mười hai lần trong thập kỷ qua vì việc Hải Sâm trở nên khang hiếm. Các dữ liệu trong bài viết cho thấy việc khai thác Hải Sâm Vú Trắng, H. lessoni, Hải Sâm Trắng, Hải Sâm Vú Đen, Hải Sâm Lựu cần được quản lý cẩn thận vì chúng là những loài có giá trị cao (đặc biệt là Hải Sâm Vú Trắng .) Các mối quan hệ giữa kích thước của Hải Sâm và giá bán là loài cụ thể và rất đa dạng. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh sự cần thiết về các quy định tốt hơn và / hoặc thực thi các giới hạn kích thước tối thiểu trong việc đánh bắt Hải Sâm,có thể giúp tối đa hóa lợi ích kinh tế .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *